"CNTT là xương sống của tổ chức"

Nền tảng của các hoạt động của HEINEKEN là hệ thống Công nghệ Thông tin (CNTT). Hệ thống này giúp Công ty có những công cụ cần thiết để vận hành một cách hiệu quả và trơn tru nhất có thể. 

Mục tiêu của chúng tôi là luôn đi đầu trong phát triển công nghệ và đóng vai trò như những đối tác CNTT thực thụ bằng cách xây dựng quan hệ hợp tác trong toàn Công ty.

Là một thành viên của đội ngũ CNTT của HEINEKEN, bạn sẽ cần nhiều hơn là những kiến thức chuyên môn. Chúng tôi mong đợi bạn có thể hiểu và giải quyết các vấn đề trên thực tế mà chúng ta cần đối mặt, bạn được quyền thiết kế, phát triển, triển khai và hỗ trợ nhiều hệ thống quan trọng khác nhau trên thị trường cạnh tranh quốc tế.  

Khám phá các cơ hội nghề nghiệp tại Phòng CNTT ngay dưới đây!

Theo dõi việc làm trong danh mục này

Lưu Danh mục dưới định dạng Cấp tin RSS
Kết quả tìm kiếm cho "". Trang 1 của 1, Kết quả 1 đến 9
Chức vụ Phòng Địa điểm Ngày Sort descending
Đặt lại
Sales Supervisor- Tổ trưởng tiêu thụ- Hà Nội (HN1 Off) Commerce Hanoi, VN, 100000 22-06-2022
Sales Rep. II- Đại diện Tiêu thụ - Thanh Hóa- Nghệ An (C7) Commerce Nghe An, VN, 460000 16-06-2022
Sales Rep. II- Đại diện Tiêu thụ - Hà Nội (3 OFF)
Sales Rep. II- Đại diện Tiêu thụ - Hà Nội (3 OFF) Commerce Hanoi, VN, 100000 15-06-2022
Commerce Hanoi, VN, 100000 15-06-2022
Sales Rep. II- Đại diện Tiêu thụ - Hà Nội (1 ON)
Sales Rep. II- Đại diện Tiêu thụ - Hà Nội (1 ON) Commerce Hanoi, VN, 100000 15-06-2022
Commerce Hanoi, VN, 100000 15-06-2022
Sales Rep. II- Đại diện Tiêu thụ - Hà Nội (2 OFF) Commerce Hanoi, VN 15-06-2022
Sales Rep. II- Đại diện Tiêu thụ - Hà Nội (1 OFF)
Sales Rep. II- Đại diện Tiêu thụ - Hà Nội (1 OFF) Commerce Hanoi, VN, 100000 15-06-2022
Commerce Hanoi, VN, 100000 15-06-2022
Sales Rep. II- Đại diện Tiêu thụ - N4 ON
Sales Rep. II- Đại diện Tiêu thụ - N4 ON Commerce Hai Duong, VN, 170000 12-06-2022
Commerce Hai Duong, VN, 170000 12-06-2022
Sales Supervisor- Tổ trưởng tiêu thụ- Sales Hanoi 2 Off Commerce Hanoi, VN 12-06-2022
Sales Rep. II- Đại diện Tiêu thụ - HN2 ON
Sales Rep. II- Đại diện Tiêu thụ - HN2 ON Commerce Hanoi, VN, 100000 11-06-2022
Commerce Hanoi, VN, 100000 11-06-2022