Bạn có đủ khả năng?

Chúc mừng bạn! Hôm nay chính là ngày của bạn!  Hôm nay bạn tham gia hành trình "Go places" và nó sẽ đưa bạn đi muôn nơi. Tham gia cùng chúng tôi và bước đi trên con đường của riêng bạn! 

Cơ hội nghề nghiệp của chúng tôi là những hành trình được trải dài bằng sự phong phú, những thành tựu, những sản phẩm bia và nước táo lên men cùng với bạn bè hoặc những người khác trong suốt hành trình của mình.

Đó là một con đường đầy thử thách và thú vị mà HEINEKEN mang đến với hơn 70 thị trường và 250 nhãn hiệu để lựa chọn!. Chúng tôi mang đến những cơ hội nghề nghiệp mang tính toàn cầu, nơi mà chúng tôi coi trọng mục đích, sự đổi mới, tính đa dạng và bền vững.

 

Bạn sẽ chọn hướng đi bên phải hay bên trái? Bạn sẽ nói có hoặc không? 

Hay bạn sẽ khám phá các câu chuyện của các đồng nghiệp trong tương lai của mình? 

 

 • Mục đích hoạt động của công ty

  CHÚNG TA LÀ HEINEKEN

  Mục đích của công ty chúng ta là nắm bắt được DNA của công ty như những gì mà chúng ta luôn cảm nhận. 
  Đó là các tuyên ngôn về chúng ta là ai, chúng ta tin vào điều gì và những giá trị nào gắn kết chúng ta lại với nhau. 

  Hãy khám phá

 • Tính đa dạng tại HEINEKEN

  Là nhà sản xuất bia hàng đầu thế giới, chúng tôi biết rằng chúng tôi càng đa dạng bao nhiêu thì chúng tôi càng mạnh hơn bấy nhiêu. 

  Chúng tôi không chỉ chấp nhận sự đa dạng, mà chúng tôi còn tôn vinh và ủng hộ nó!

  Hãy khám phá

 • Sự đổi mới

  Sự đổi mới là yếu tố cốt yếu trên con đường thành công lâu dài của chúng tôi. 

  Luôn hành động, hỗ trợ và thúc đẩy hoạt động công ty như vai trò của người chủ doanh nghiệp. Nó cũng chính là một phần trong bộ quy tắc ứng xử của HEINEKEN và nó được gắn với kế hoạch mục tiêu của mỗi cá nhân!.

  Hãy khám phá

 • Tính bền vững

  Phát triển bền vững là nền tảng của HEINEKEN kể từ khi công ty được thành lập. Nó hợp nhất các thương hiệu toàn cầu với nhân viên.

  Tham vọng của chúng tôi là Tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn, tôn trọng con người và hành tinh giống như cách chúng tôi phát triển doanh nghiệp. 

  Hãy khám phá

Kết nối với Cộng đồng Nhân tài của chúng tôi

Hãy kết nối với chúng tôi! Hãy cung cấp các thông tin của bạn để chúng tôi cập nhật các cơ hội phù hợp với bạn tại HEINEKEN.