Bạn đã sẵn sàng bắt đầu hành trình với chúng tôi?

Sẵn sàng thử thách tại một tổ chức mới không bao giờ là dễ dàng. Đó là việc bạn cần học những kiến thức mới và tiếp thu các kỹ năng mới. Là việc bạn trải nghiệm những vùng đất mới, xây dựng thêm các mối quan hệ và thể hiện vai trò của chính mình. Đó là một việc khó khăn! 

 

Bạn có dám thử thách chính mình không?  

Người lãnh đạo

Chúng tôi không tìm kiếm "người lao động", chúng tôi tìm những người luôn khao khát kiến thức và muốn chinh phục thách thức. Những người chinh phục những nấc thang cao hơn, mở ra những cánh cửa và vượt qua đại dương, luôn song hành cùng với lợi ích của tổ chức, đam mê vì chất lượng, tận hưởng cuộc sống và tôn trọng con người, xã hội và hành tinh.  

Hãy làm chúng tôi ngạc nhiên tại buổi phỏng vấn thật sự! Kể cho chúng tôi nghe về bạn, về những đam mê, tham vọng, khả năng học hỏi và cả những kỹ năng của bạn!

Kỹ năng lãnh đạo

Chúng tôi coi tất cả những người tiên phong của chúng tôi là nhà lãnh đạo.

Cách mà nhân viên của chúng tôi lãnh đạo chính là những gì làm cho chúng tôi trở nên khác biệt.

Họ có thể kết nối với bất kỳ ai xung quanh và không ngừng đầu tư để phát triển những người khác. Họ định hình tương lai, nhưng đồng thời mang lại kết quả tuyệt vời từng ngày. Và một điều vô cùng quan trọng, họ luôn thực hiện những gì họ đã cam kết. Họ chính là tấm gương chuẩn mực trong việc thực hiện những quy tắc hành xử của Công ty chúng tôi.

Bạn có những năng lực cần thiết để trở thành một nhà lãnh đạo tại HEINEKEN? 

Đa dạng và Hòa nhập

Con người luôn là trung tâm trong mọi hoạt động của công ty chúng tôi! 

Chúng tôi thấy sức mạnh của mình trong sự tin tưởng, đa dạng và tiến bộ. Là nhà sản xuất bia hàng đầu thế giới, chúng tôi tận dụng nguồn nhân lực tài năng quốc tế và thúc đẩy văn hóa dân tộc, nơi mà tính đa dạng được thúc đầy và tất cả mọi người đều có cơ hội phát triển. Chúng tôi theo đuổi giá trị và tôn trọng sự khác biệt về kiến thức, quan điểm, kinh nghiệm và phong cách làm việc nhằm thu hút nguồn nhân lực tài năng tốt nhất không phân biệt giới tính, tuổi tác, dân tộc, thể chất, cách suy nghĩ, tôn giáo, quốc tịch hay khuynh hướng giới tính khác nhau.

Kết nối với Cộng đồng Nhân tài của chúng tôi

Hãy kết nối với chúng tôi! Hãy cung cấp các thông tin của bạn để chúng tôi cập nhật các cơ hội việc làm phù hợp tại HEINEKEN.