"Quan hệ đối ngoại"

Phòng Đối ngoại của HEINEKEN với nhiệm vụ đem lại giá trị kinh doanh và tạo hành lang hỗ trợ để phát triển chiến lược kinh doanh trên cơ sở xây dựng mục tiêu hoạt động và danh tiếng của Công ty cũng như thúc đẩy sự phát triển không ngừng các nhãn hiệu. 

Chúng tôi quản lý các hoạt động truyền thông nội bộ, đối ngoại, quảng bá nhãn hiệu và quản lý các mối quan hệ kinh doanh với đối tác. Chúng tôi cũng tập trung vào việc gắn kết nhân viên và phát triển cộng đồng những người yêu thích sản phẩm HEINEKEN trong và ngoài Công ty. 

Hãy khám phá các cơ hội nghề nghiệp tại Phòng Quan hệ đối ngoại của chúng tôi ngay dưới đây!

Theo dõi việc làm trong danh mục này

Lưu Danh mục dưới định dạng Cấp tin RSS
Kết quả tìm kiếm cho "". Trang 1 của 1, Kết quả 1 đến 3
Chức vụ Phòng Địa điểm Ngày Sort descending
Đặt lại
Sales Rep. II- Đại diện Tiêu thụ - Vĩnh Phúc (North 2)
Sales Rep. II- Đại diện Tiêu thụ - Vĩnh Phúc (North 2) Commerce Vinh Phuc, VN, 280000 18-08-2022
Commerce Vinh Phuc, VN, 280000 18-08-2022
Sales Rep II- Đại diện Tiêu thụ - Hà Nội (Văn Lâm/ Đông Anh/ Mê Linh (HN1 ON) Commerce Hanoi, VN, 100000 11-08-2022
Safety & Security Specialist (Tien Giang Brewery)
Safety & Security Specialist (Tien Giang Brewery) Supply Chain Tien Giang, VN, 860000 28-07-2022
Supply Chain Tien Giang, VN, 860000 28-07-2022