"Quan hệ đối ngoại"

Phòng Đối ngoại của HEINEKEN với nhiệm vụ đem lại giá trị kinh doanh và tạo hành lang hỗ trợ để phát triển chiến lược kinh doanh trên cơ sở xây dựng mục tiêu hoạt động và danh tiếng của Công ty cũng như thúc đẩy sự phát triển không ngừng các nhãn hiệu. 

Chúng tôi quản lý các hoạt động truyền thông nội bộ, đối ngoại, quảng bá nhãn hiệu và quản lý các mối quan hệ kinh doanh với đối tác. Chúng tôi cũng tập trung vào việc gắn kết nhân viên và phát triển cộng đồng những người yêu thích sản phẩm HEINEKEN trong và ngoài Công ty. 

Hãy khám phá các cơ hội nghề nghiệp tại Phòng Quan hệ đối ngoại của chúng tôi ngay dưới đây!

 

Theo dõi việc làm trong danh mục này

Lưu Danh mục dưới định dạng Cấp tin RSS
Kết quả tìm kiếm cho "". Trang 1 của 1, Kết quả 1 đến 8
Chức vụ Phòng Sort descending Địa điểm Ngày
Đặt lại
Sales Rep. II- Đại diện Tiêu thụ - Thanh Hóa- Nghệ An (C7) Commerce Nghe An, VN, 460000 18-05-2022
Sales Rep. II- Đại diện Tiêu thụ - Hà Nội (2 OFF) Commerce Hanoi, VN 17-05-2022
Sales Rep. II- Đại diện Tiêu thụ - Hà Nội (3 OFF)
Sales Rep. II- Đại diện Tiêu thụ - Hà Nội (3 OFF) Commerce Hanoi, VN, 100000 17-05-2022
Commerce Hanoi, VN, 100000 17-05-2022
Sales Rep. II- Đại diện Tiêu thụ - Hà Nội (1 OFF)
Sales Rep. II- Đại diện Tiêu thụ - Hà Nội (1 OFF) Commerce Hanoi, VN, 100000 17-05-2022
Commerce Hanoi, VN, 100000 17-05-2022
Sales Rep. II- Đại diện Tiêu thụ - Hà Nội (1 ON)
Sales Rep. II- Đại diện Tiêu thụ - Hà Nội (1 ON) Commerce Hanoi, VN, 100000 17-05-2022
Commerce Hanoi, VN, 100000 17-05-2022
Sales Supervisor- Tổ trưởng tiêu thụ- Sales Hanoi 2 Off Commerce Hanoi, VN 14-05-2022
Sales Rep. II- Đại diện Tiêu thụ - N4 ON
Sales Rep. II- Đại diện Tiêu thụ - N4 ON Commerce Hai Duong, VN, 170000 14-05-2022
Commerce Hai Duong, VN, 170000 14-05-2022
Sales Rep. II- Đại diện Tiêu thụ - HN2 ON
Sales Rep. II- Đại diện Tiêu thụ - HN2 ON Commerce Hanoi, VN, 100000 13-05-2022
Commerce Hanoi, VN, 100000 13-05-2022