"Quan hệ đối ngoại"

Phòng Đối ngoại của HEINEKEN với nhiệm vụ đem lại giá trị kinh doanh và tạo hành lang hỗ trợ để phát triển chiến lược kinh doanh trên cơ sở xây dựng mục tiêu hoạt động và danh tiếng của Công ty cũng như thúc đẩy sự phát triển không ngừng các nhãn hiệu. 

Chúng tôi quản lý các hoạt động truyền thông nội bộ, đối ngoại, quảng bá nhãn hiệu và quản lý các mối quan hệ kinh doanh với đối tác. Chúng tôi cũng tập trung vào việc gắn kết nhân viên và phát triển cộng đồng những người yêu thích sản phẩm HEINEKEN trong và ngoài Công ty. 

Hãy khám phá các cơ hội nghề nghiệp tại Phòng Quan hệ đối ngoại của chúng tôi ngay dưới đây!

 

Theo dõi việc làm trong danh mục này

Lưu Danh mục dưới định dạng Cấp tin RSS
Kết quả tìm kiếm cho "". Trang 1 của 1, Kết quả 1 đến 6
Chức vụ Phòng Địa điểm Ngày Sort ascending
Đặt lại
Sales Supervisor- Tổ trưởng tiêu thụ- Hà Nội (Sơn Tây, Ba Vì, Phúc Thọ) Commerce Hanoi, VN, 100000 17-06-2021
Sales Rep. II- Đại diện Tiêu thụ - Hải Phòng
Sales Rep. II- Đại diện Tiêu thụ - Hải Phòng Commerce Hai Phong , VN, 180000 17-06-2021
Commerce Hai Phong , VN, 180000 17-06-2021
Sales Rep. II- Đại diện Tiêu thụ - Sơn La
Sales Rep. II- Đại diện Tiêu thụ - Sơn La Commerce Bac Ninh , VN, 790000 16-06-2021
Commerce Bac Ninh , VN, 790000 16-06-2021
Sales Assistant- Nhân Viên Hành Chánh Tiêu Thụ (VP. Sales Hải Phòng) Commerce Hai Phong , VN, 180000 09-06-2021
Sales Rep II- Bắc Ninh (Yên Phong)/ Cao Bằng
Sales Rep II- Bắc Ninh (Yên Phong)/ Cao Bằng Commerce Hanoi, VN, 100000 07-06-2021
Commerce Hanoi, VN, 100000 07-06-2021
Sales Rep. II- Đại diện tiêu thụ II- Hoàn Kiếm (Hà Nội) Commerce Hanoi, VN, 100000 07-06-2021