"Làm ngạc nhiên cả thế giới với Thương hiệu và Con người của chúng tôi"

Chúng tôi là một Công ty có niềm đam mê mãnh liệt với các sản phẩm của mình. Phòng Thương mại tại HEINEKEN đóng vai trò tiên phong để đưa các sản phẩm của Công ty tới tay người tiêu dùng! 

Với sự phối hợp chặt chẽ giữa Phòng Thương mại toàn cầu với Phòng Thương mại của Công ty, chúng tôi luôn sẵn sàng thực hiện tốt các mục tiêu đề ra. Việc phát triển và xây dựng nhãn hiệu, chiến thắng tại các điểm bán hàng, cung cấp mạng lưới phân phối sản phẩm hiệu quả và cùng nhau xây dựng văn hóa doanh nghiệp. 

Với vai trò toàn cầu hay tại địa phương, công việc tại Phòng Thương mại sẽ luôn mang đến cho bạn những cơ hội tuyệt vời!

Hãy khám phá những cơ hội nghề nghiệp tại Phòng Thương mại ngay dưới đây!

Lưu Danh mục dưới định dạng Cấp tin RSS
Kết quả tìm kiếm cho "". Trang 1 của 1, Kết quả 1 đến 23
Chức vụ Phòng Sort descending Địa điểm Ngày
Đặt lại
Assistant Brand Manager (Strongbow)
Assistant Brand Manager (Strongbow) Commerce Hochiminh City, VN, 700000 04-06-2022
Commerce Hochiminh City, VN, 700000 04-06-2022
Sales Supervisor- Tổ trưởng tiêu thụ- Hà Nội (HN1 Off) Commerce Hanoi, VN, 100000 22-06-2022
Trade Marketing Manager
Trade Marketing Manager Commerce Hochiminh City, VN, 700000 14-06-2022
Commerce Hochiminh City, VN, 700000 14-06-2022
Sales Rep. II- Đại diện Tiêu thụ - N4 ON
Sales Rep. II- Đại diện Tiêu thụ - N4 ON Commerce Hai Duong, VN, 170000 12-06-2022
Commerce Hai Duong, VN, 170000 12-06-2022
Sales Supervisor- Tổ trưởng tiêu thụ- Sales Hanoi 2 Off Commerce Hanoi, VN 12-06-2022
Sales Rep. II (Quảng Bình/ Quảng Trị)
Sales Rep. II (Quảng Bình/ Quảng Trị) Commerce Nghe An, VN, 460000 15-06-2022
Commerce Nghe An, VN, 460000 15-06-2022
Sales Rep. II- Đại diện Tiêu thụ - Thanh Hóa- Nghệ An (C7) Commerce Nghe An, VN, 460000 16-06-2022
Sales Rep. II- Đại diện Tiêu thụ - HN2 ON
Sales Rep. II- Đại diện Tiêu thụ - HN2 ON Commerce Hanoi, VN, 100000 11-06-2022
Commerce Hanoi, VN, 100000 11-06-2022
Sales Rep. II- Đại diện Tiêu thụ - Hà Nội (3 OFF)
Sales Rep. II- Đại diện Tiêu thụ - Hà Nội (3 OFF) Commerce Hanoi, VN, 100000 15-06-2022
Commerce Hanoi, VN, 100000 15-06-2022
Assistant Sales Capability Manager (Da Nang)
Assistant Sales Capability Manager (Da Nang) Commerce Da Nang, VN, 550000 10-06-2022
Commerce Da Nang, VN, 550000 10-06-2022
Traditional Off-Trade Assistant Manager
Traditional Off-Trade Assistant Manager Commerce Hochiminh City, VN, 700000 17-06-2022
Commerce Hochiminh City, VN, 700000 17-06-2022
Sales Rep. II- Đại diện Tiêu thụ - Hà Nội (1 ON)
Sales Rep. II- Đại diện Tiêu thụ - Hà Nội (1 ON) Commerce Hanoi, VN, 100000 15-06-2022
Commerce Hanoi, VN, 100000 15-06-2022
Sales Rep. II- Đại diện Tiêu thụ - Hà Nội (2 OFF) Commerce Hanoi, VN 15-06-2022
Digital Media Manager
Digital Media Manager Commerce Hochiminh City, VN, 700000 18-06-2022
Commerce Hochiminh City, VN, 700000 18-06-2022
Sales Rep. II- Đại diện Tiêu thụ - Hà Nội (1 OFF)
Sales Rep. II- Đại diện Tiêu thụ - Hà Nội (1 OFF) Commerce Hanoi, VN, 100000 15-06-2022
Commerce Hanoi, VN, 100000 15-06-2022
Sales Supervisor- Tổ trưởng tiêu thụ- N3 (Sơn La/ Điện Biên) Commerce Hanoi, VN, 100000 23-06-2022
Brand Manager
Brand Manager Commerce Hochiminh City, VN, 700000 24-06-2022
Commerce Hochiminh City, VN, 700000 24-06-2022
Trade Marketing Operations Assistant Manager (Logistics)
Trade Marketing Operations Assistant Manager (Logistics) Commerce Hochiminh City, VN, 700000 25-06-2022
Commerce Hochiminh City, VN, 700000 25-06-2022
Senior Trade Marketing Manager
Senior Trade Marketing Manager Commerce Hochiminh City, VN, 700000 24-06-2022
Commerce Hochiminh City, VN, 700000 24-06-2022
On-Trade Assistant Manager
On-Trade Assistant Manager Commerce Hochiminh City, VN, 700000 28-06-2022
Commerce Hochiminh City, VN, 700000 28-06-2022
Brand Manager (Tiger Team)
Brand Manager (Tiger Team) Commerce Hochiminh City, VN, 700000 29-06-2022
Commerce Hochiminh City, VN, 700000 29-06-2022
Sales Assistant- Nhân Viên Hành Chánh Tiêu Thụ (VP. Sales Hà Nội) Commerce Ninh Binh, VN, 430000 01-07-2022
eB2B Loyalty & Campaign Manager
eB2B Loyalty & Campaign Manager Commerce Hochiminh City, VN, 700000 01-07-2022
Commerce Hochiminh City, VN, 700000 01-07-2022