Yêu cầu chung

  • Ứng viên phải có Bằng Cử nhân/ Bằng Cao học từ các trường đại học uy tín với điểm tốt nghiệp khá trở lên (GPA từ 7.0 trở lên). 
  • Cử nhân mới tốt nghiệp hoặc không quá 1 năm kinh nghiệm và không quá 24 tuổi.
  • Sẵn sàng di chuyển theo yêu cầu công việc. 
  • Tiếng anh giao tiếp trong kinh doanh lưu loát (TOEIC 650+ hoặc tương đương). 
  • Có khả năng lãnh đạo. 
  • Quan tâm đến việc khám phá các nền văn hóa khác nhau.  
  • Có khả năng định hướng và quyết tâm giành chiến thắng. 


Nhà máy - Khối Sản xuất

Những chuyên ngành phù hợp nhất: Điện tử, Tự động hóa, Cơ điện tử, Cơ học, Nhiệt động lực học, Công nghệ thực phẩm, Hóa thực phẩm, Công nghệ sinh học, ..

Bạn sẽ có cơ hội để trải nghiệm các công việc trong 6 nhà máy của HEINEKEN Việt nam, từ bộ phận Kỹ thuật, Đóng gói đến bộ phận Ủ bia hay Công nghệ. Bạn muốn làm việc cho bộ phận nào?


Nhà máy- Khối Phụ trợ

Những chuyên ngành phù hợp: Quản lý Chuỗi cung ứng, Kinh doanh Quốc tế. Các bạn có thể trải nghiệm các công việc trong bộ phận Dịch vụ Khách hàng & Quản lý Kho vận hoặc bộ phận Cung ứng.

Các bước tuyển chọn

Bước 1

Gửi hồ sơ của bạn đến địa chỉ email Goplaces.vietnam@heineken.com với tiêu đề {HVGP} 

Bước 2

Các ứng viên đủ tiêu chuẩn sẽ được mời tham dự buổi phỏng vấn trực tuyến hoặc phỏng vấn qua điện thoại (đối với ứng viên ở nước ngoài hoặc các tỉnh thành).

Bước 3

Các ứng viên thành công sẽ làm bài đánh giá trực tuyến. 

Bước 4

Các ứng viên đạt tiêu chuẩn của bài đánh giá trực tuyến sẽ được mời đến "Trung tâm Đánh giá" được Công ty tổ chức . 

Bước 5

Các ứng viên được lựa chọn từ "Trung tâm Đánh giá" sẽ nhận được thư mời tham gia chương trình Quản trị viên Tập sự của HEINEKEN Việt Nam.  

 

Thời gian tuyển chọn

Nộp hồ sơ: Thường bắt đầu từ tháng 1 hàng  năm

Lịch phỏng vấn (Đà Nẵng/ HCM/ Trực tuyến): Trong tháng  3

"Trung tâm Đánh giá" (tổ chức tại HCM): Trong tháng 4

Thư mời làm việc và bắt đầu trải nghiệm công việc: Từ tháng 4 đến tháng 6