Tổng quan Chương trình Quản trị viên Tập sự Heineken Việt Nam

HVGP là chương trình Quản trị viên Tập sự của Công ty HEINEKEN Việt Nam. Chương trình được khởi động hàng năm nhằm tìm kiếm những người trẻ tài năng và nhiệt huyết để tham gia vào đại gia đình HEINEKEN. Cùng với nhau, chúng ta sẽ phá vỡ mọi giới hạn mà bạn chưa bao giờ ngờ tới. 

Kết nối với Cộng đồng Nhân tài của chúng tôi

Hãy kết nối với chúng tôi! Hãy cung cấp các thông tin của bạn để chúng tôi cập nhật các cơ hội phù hợp với bạn tại HEINEKEN.