Hành trình Quản trị viên Tập sự tại Heineken Việt Nam của chính bạn

70%: Hoàn thiện bản thân dựa trên các trải nghiệm công việc thực tế.

Chương trình  HVGP được xây dựng trên cơ sở trải nghiệm 4 công việc khác nhau, với thời gian 6 tháng mỗi công việc, nhằm trang bị cho các bạn những trải nghiệm học tập chuyên sâu và đa dạng. Cứ mỗi 6 tháng, bạn lại có cơ hội được thử thách một công việc ở một bộ phận mới với các đồng nghiệp mới.  

 

20%: Hoàn thiện bản thân dựa trên các mối quan hệ và các thông tin phản hồi

Mỗi Quản trị viên Tập sự tại HEINEKEN Việt Nam đều được một người quản lý cấp cao kèm cặp. Những người này đóng vai trò như những cố vấn giúp các bạn định hướng phát triển nghề nghiệp của mình. Các Quản trị viên Tập sự cũng được ghép thành từng cặp để học hỏi lẫn nhau. 

 

10%: Hoàn thiện bản thân thông qua các khóa đào tạo truyền thống 

Các Quản trị viên Tập sự sẽ bắt đầu với Chương trình Định hướng mà các bạn sẽ được cung cấp các thông tin về HEINEKEN Việt Nam từ các nhà quản lý cấp cao của Công ty. Các Quản trị viên Tập sự cũng sẽ có kế hoạch phát triển bản thân với những khóa đào tạo cụ thể trong suốt hành trình của mình tại HEINEKEN Việt Nam. 

Kết nối với Cộng đồng Nhân tài của chúng tôi

Hãy kết nối với chúng tôi! Hãy cung cấp các thông tin của bạn để chúng tôi cập nhật các cơ hội phù hợp với bạn tại HEINEKEN.