Sme tím s veľkým srdcom a ambíciami dlhodobej jednotky na slovenskom pivnom trhu. Milujeme naše pivo, naše značky a prácu, ktorú robíme, robíme s nadšením a cieľom víťaziť a neustále sa učiť a zlepšovať. Rešpektujeme sa navzájom a vieme, že veľké víťazstvá sú víťazstvá silných tímov, ktoré pracujú vo vzájomnej dôvere. 

 • Poslanie spoločnosti

  DNA spoločnosti je súčasťou nášho poslania a máme pocit, že to tak bolo vždy. 

  Je to o tom, kto sme, v čo veríme a aké hodnoty nás spájajú.

   

 • Trvalá udržateľnosť

  Trvalá udržateľnosť je pre spoločnosť HEINEKEN mimoriadne dôležitá.
  V rámci globálnej iniciatívy „Načapujme si lepší svet“ starostlivo dbáme na celý produkčný cyklus „od zrnka jačmeňa až po pohár piva“. Zameriavame sa na šesť kľúčových oblastí, kde vieme dosiahnuť najlepšie výsledky a ktoré odzrkadľujú ciele trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030: 
  •    ochrana zdrojov vody, 
  •    znižovanie emisií CO2, 
  •    suroviny z trvalo udržateľných zdrojov, 
  •    podpora zodpovednej konzumácie,
  •    ochrana zdravia a bezpečnosti,
  •    a rozvoj komunít.

   

 • Inovácie

  Inovácie sú pre náš dlhodobý úspech kľúčové. 

  Naša organizácia podporuje ba dokonca vyžaduje, aby zamestnankyne a zamestnanci konali ako podnikatelia. Ide totiž o jeden zo spôsobov nášho firemného správania a odzrkadľuje sa v každom individuálnom cieli.  

   

 • Rozmanitosť v HEINEKEN

  Z pozície medzinárodných pivovarníkov na svete vieme, že čím budeme rozmanitejší, tým budeme silnejší. 

  Rozmanitosť nielenže akceptujeme, my ju vyhľadávame a podporujeme. 

   

Vstúpte do našej komunity talentov.

Zostaňte s nami v kontakte! Poskytnite nám informácie o sebe a my vás budeme informovať o pracovných príležitostiach, ktoré môžu byť pre vás zaujímavé!