Chcete sa pridať k nám na spoločnú cestu?

Príprava na novú pracovnú výzvu v novej spoločnosti nie je vždy jednoduchá. Spája sa s ňou učenie sa nových vecí a nadobúdanie nových zručností. Ide o spoznávanie nových oblastí, budovanie nových vzťahov a vykonávanie činností v novej pozícii. Je to tvrdá práca!

 

Trúfate si dať zo seba všetko? 

Go Places!

Zamestnanci

Hľadáme zamestnankyne a zamestnancov s túžbou po poznaní a dobrodružným duchom. Hľadáme ľudí, ktorí sa posúvajú vpred, hľadajú nové prístupy a ničoho sa nezľaknú, pričom však vždy zastávajú hodnoty našej spoločnosti, ako vášeň pre kvalitu, radosť zo života a úcta k ľuďom, spoločnosti a planéte. 

Prekvapte nás na pohovore! Povedzte nám o svojich vášňach, ambíciách, aktívnom prístupe k práci a zručnostiach!  

Líderstvo

Všetkých našich zamestnancov a zamestnankyne považujeme za lídrov.
Spôsob, akým naše zamestnankyne a zamestnanci riadia svoje tímy, je to, čo nás odlišuje.
Dokážu prepájať svoju prácu s kýmkoľvek vo svojom okolí a neustále investovať do rozvoja ostatných. Formujú budúcnosť, ale zároveň prinášajú skvelé výsledky každý deň. A čo je veľmi dôležité, činy našich zamestnancov vždy korešpondujú s tým, čo hovoria, vďaka čomu sú skutočným vzorom našich firemných hodnôt.
Máte na to stať sa efektívnym lídrom v spoločnosti HEINEKEN?

Inklúzia a rozmanitosť

Ľudia sú srdcom našej spoločnosti!

Medzi naše silné stránky patrí dôvera, rozmanitosť a pokrok.  Z pozície medzinárodného pivovarníka na svete sme vytvorili kultúru, v ktorej sa podporuje rozmanitosť a kde môžu všetci ľudia napredovať. Hodnotu získavame na základe rozdielov v znalostiach, perspektívach, skúsenostiach a pracovných štýloch. Naším cieľom je zamestnávať najlepšie talenty bez ohľadu na ich pohlavie, vek, etnickú príslušnosť, telesné postihnutie, spôsob myslenia, náboženstvo, národnosť alebo sexuálnu orientáciu.  

Vstúpte do našej komunity talentov.

Zostaňte s nami v kontakte! Poskytnite nám informácie o sebe a my vás budeme informovať o pracovných príležitostiach, ktoré môžu byť pre vás zaujímavé!