Serbia Finance SR

„Prvoklasni poslovni partner i čuvar HEINEKEN-ove imovine i reputacije.“

"Kao prvoklasni poslovni partner, mi u finansijama preuzimamo vodeću ulogu u ispunjavanju HEINEKEN-ove strategije i ambicija. Na svim nivoima organizacije, finansijski timovi moraju da se osećaju osnaženi i osposobljeni da rade kao istinski kopiloti poslovanja i pružaju organizaciji relevantne i pravovremene analize za donošenje odluka dok ih istovremeno preispituju na konstruktivan način, kao i da upravljaju prihodim i mogućnostima rasta, troškovima i gotovinom.

Kao čuvari imovine i reputacije HEINEKEN-a kontrolišemo naše poslovanje. Osiguravamo da se pravila i propisi primenjuju sa jakim fokusom na interne kontrole i da naši računi odražavaju pravo stanje našeg poslovanja.

Za upražnjena radna mesta u našoj funkciji za finansije tražimo ljude koji oličavaju i koji sa entuzijazmom daju svoj doprinos u oba naša pilara “.

U nastavku pogledajte sve naše mogućnosti za posao u finansijama!

Pratite poslove u ovoj kategoriji