Share this Job
Apply now »

Lập Trình Viên (Web Developer)

Job Description:
- Tham gia phát triển các hệ thống ứng dụng WEB trên nền tảng .NET Framework (ASP.NET, C#).

- Nắm vững HTML/CSS .

- Kinh nghiệm phát triển cả Front End và Back End.

- Tham gia khảo sát yêu cầu của cấp quản lý, ghi nhận và đề xuất giải pháp kỹ thuật khả thi.

- Thực hiện các công đoạn từ Phân tích, Thiết kế giao diện, Lập trình, Kiểm lỗi và viết tài liệu hướng dẫn sử dụng.

- Có khả năng xây dựng các Web Services, API và kết nối.

- Am hiểu về cơ chế bảo mật.

-  Có kiến thức về Cân bằng tải.

 

Job Requirement:

- Tốt nghiệp các Đại học về Công nghệ thông tin

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong cùng lĩnh vực

- Kinh nghiệm về HTML5, CSS3, JavaScript, Bootstrap, JQuery, VueJS, AngularJS,…

- Thuần thục về .NET Framework (ASP.NET, C#), MVC, Entity framework, API Restful, Web service,..

- Thuần thục về MS SQL Server, Visual Studio

- Có kinh nghiệm phát triển ứng dụng Web độc lập là một lợi thế


Job Segment: Developer, Web Design, Java, SQL, Database, Technology, Creative

Apply now »