Titel:  Process Engineer Packaging

Houd er rekening mee dat we een voorkeurskandidaat hebben voor deze functie. Alle sollicitaties zijn echter welkom en elke sollicitant krijgt een eerlijke behandeling.

 

JOUW VERANTWOORDELIJKHEDEN

Analyseren, ondersteunen en verbeteren van interne processen:

 • Zich vertrouwd maken met en kunnen toepassen van relevante bedrijfs- en groepsregels, en wettelijke voorschriften.
 • Actieve deelname aan teams met vertegenwoordigers van diverse afdelingen.
 • Data analyseren, in grafieken voorstellen en optimalisaties voorstellen.

Analyseren, ondersteunen en verbeteren van het productieproces:

 • Aanleren en zelfstandig kunnen uitvoeren van diverse productietaken.
 • Na verloop van tijd, onder begeleiding, deze taken kunnen coördineren en superviseren.
 • Zorg dragen voor effectieve communicatie met alle medewerkers.

Project management:

 • Op basis van probleemstelling een gedetailleerd plan maken met activiteiten, budget, timing en fasering, en dit ter goedkeuring voorleggen aan het management team.
 • Zelfstandig uitvoeren van, en na verloop van tijd leiding nemen in, specifieke verbeteropdrachten en kleinere projecten.

 

JOUW PROFIEL

 • Je begrijpt de werkingsprincipes van de machines.
 • Je hebt ervaring met ccontinue verbetering aangaande tools en systemen.
 • Je hebt ervaring me trainen en coachen.
 • Je kent de TPM methodologie en hebt het vermogen om RCFA en risicolanalyses uit te voeren. 
 • Je zoekt naar nieuwe oplossingen.
 • Je hebt een technische kennis op gebied van machines en onderhoud en kennis van het technologisch proces.

 

 


Banensegment: Supply Chain, Process Engineer, Package Design, Supply, Project Manager, Operations, Engineering, Manufacturing, Technology