Procurement Vietnam VN

"Tìm ra nguồn lực tốt nhất để tạo ra giá trị bền vững"

Bộ phận Mua hàng Toàn cầu của HEINEKEN đảm nhận vai trò vô cùng quan trọng trong hành trình đầy khát vọng của Công ty. Đầu tiên, chúng tôi đảm bảo các nguồn cung đáng tin cậy và các tài sản kinh doanh của Công ty được bảo vệ chặt chẽ. Thêm vào đó, chúng tôi hỗ trợ các Công ty thành viên HEINEKEN thông qua tối ưu hóa nguồn cung và tận dụng quy mô toàn cầu của mình. Chúng tôi không chỉ tập trung vào việc quản lý chi phí mà còn tích cực đóng góp vào hành trình cùng nhau xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Chúng ta thực hiện bằng cách nào? Đó chính là sự hợp tác và kết nối. Chúng ta làm việc với tinh thần đồng đội.

Hãy khám phá những cơ hội nghề nghiệp tại Phòng Mua hàng ngay dưới đây!

Theo dõi việc làm trong danh mục này