IT Vietnam VN

"CNTT là xương sống của tổ chức"

Nền tảng của các hoạt động của HEINEKEN là hệ thống Công nghệ Thông tin (CNTT). Hệ thống này giúp Công ty có những công cụ cần thiết để vận hành một cách hiệu quả và trơn tru nhất có thể. 

Mục tiêu của chúng tôi là luôn đi đầu trong phát triển công nghệ và đóng vai trò như những đối tác CNTT thực thụ bằng cách xây dựng quan hệ hợp tác trong toàn Công ty.

Là một thành viên của đội ngũ CNTT của HEINEKEN, bạn sẽ cần nhiều hơn là những kiến thức chuyên môn. Chúng tôi mong đợi bạn có thể hiểu và giải quyết các vấn đề trên thực tế mà chúng ta cần đối mặt, bạn được quyền thiết kế, phát triển, triển khai và hỗ trợ nhiều hệ thống quan trọng khác nhau trên thị trường cạnh tranh quốc tế.  

Khám phá các cơ hội nghề nghiệp tại Phòng CNTT ngay dưới đây!

Theo dõi việc làm trong danh mục này