Finance Vietnam VN

"Đóng vai trò như đối tác kinh doanh hàng đầu và bảo vệ tài sản, Danh tiếng của HEINEKEN"

Với tư cách là đối tác kinh doanh hàng đầu, Phòng Tài chính luôn đưa ra các định hướng để thực hiện mục tiêu và chiến lược của HEINEKEN.  Tại tất cả các cấp, Phòng Tài chính luôn được trang bị và được trao quyền để làm việc như những người dẫn dắt và đưa ra những phân tích kịp thời để có những quyết định kinh doanh đúng đắn. Bên cạnh đó, Phòng Tài chính cũng đóng vai trò là người kiểm soát các hoạt động kinh doanh theo hướng tích cực để tăng doanh số, tăng trưởng kinh doanh cũng như quản lý chi phí của tổ chức. 

Với tư cách là Người bảo vệ Tài sản và Danh tiếng của HEINEKEN, chúng tôi luôn kiểm soát cả các hoạt động của Công ty. Chúng tôi đảm bảo các quy tắc và quy định được áp dụng chặt chẽ trong công tác kiểm soát nội bộ, các tài khoản của chúng tôi luôn phản ánh đúng tình trạng kinh doanh của Công ty.

Đối với các vị trí cần tuyển dụng tại phòng Tài chính, chúng tôi luôn tìm kiếm ứng viên có tinh thần trách nhiệm để có thể thực hiện cả hai sứ mệnh trên.

Hãy khám phá các cơ hội nghề nghiệp tại PhòngTài chính của chúng tôi ngay dưới đây!

Theo dõi việc làm trong danh mục này