Deel deze baan

Electrical Engineer 1

Over de vacature
Locatie: Zoeterwoude
Discipline: Supply Chain
Werkervaring: 3-5 jaar 
Opleiding: 04 - HBO 
Functiegroep: 16 
Vacaturehouder: Edwin Cevaal 
 

 

 

1.            Organisatie

Onderdeel van Engineeringafdeling Brouwerij Zoeterwoude.

 

2.            Doel van de functie

Het uitvoeren van elektrotechnische werkzaamheden van projecten en modificaties zodanig dat voldaan wordt aan de normen van het concern, veiligheidseisen en aan de door de opdrachtgever geformuleerde kwalitatieve-en kwantitatieve eisen waarbij de bijdragen worden gerealiseerd binnen de planningen en budgetten.

 

3.            Taken/Bevoegdheden/Verantwoordelijkheden

Taken

 • Draagt zorg voor het engineeren (ontwerpen en berekenen), het bestek, het realiseren, testen en inbedrijfstellen van elektrotechnische onderdelen van projecten en modificaties teneinde de opdrachtgever een optimale installatie te verschaffen.
 • Draagt de zorg voor de uitvoering van het ontwerpen, het maken van engineeringsschema's, het specificeren t.b.v. offertes en selecteren van elektrotechnische installateurs en begeleidt de externe leveranciers teneinde de projectuitvoering binnen de gestelde tijd, normen en budgetten te realiseren.
 • Voert overleg met de betrokken afdelingen van de Technische Dienst en productieafdelingen teneinde overeenstemming te bereiken over het pakket van eisen en de technische-, technologische- en productietechnische eisen, zodat deze worden vertaald naar concrete mogelijkheden voor uitvoering en draagt hierbij alternatieve oplossingen aan.
 • Verricht vooronderzoek, beoordeelt door derden te leveren elektrotechnische ontwerpen, installaties, materialen en applicaties en adviseert de afdelingsleiding hierover.
 • Verzorgt de voorschriften en documentatiepakketten.

 

Bevoegdheden

 • Conform paraferingsbevoegdheid
 • Afname panelen/schakelkasten bij leveranciers
 • Goedkeuren technische ontwerpen geleverd door leveranciers

 

Verantwoordelijkheden

 • Zorgt voor de toepassing en handhaving van de relevante normen tijdens het ontwerpen en installeren teneinde de onderhoudbaarheid en veiligheid van elektrotechnische installaties te waarborgen.

 

 

4.            Resultaatgebieden

 • Kwaliteit volgens normen
 • Werken binnen budget
 • Leverbetrouwbaarheid (output volgens planning)
 • Implementeren en naleven van wettelijke normen
 • Signaleren van risicogebieden
 • Gebruik maken van nieuwste informatietechnologieën

 

5.            Eisen

Opleiding:

 • Algemeen HBO
 • Specifiek HTS-Elektrotechniek
 • Kennis Nederlandse taal i.v.m. rapportages, werkoverleg etc.
 • Kennis van moderne talen (Engels en Duits).

Gewenste ervaring:

 • Engineering
 • Elektrotechnisch installatietechniek/kastenbouw.
 • Inbedrijfstellen installaties
 • Onderhoud E&I
 • Opstellen begrotingen
 • Tekenpakketten
 • Meet en regeltechniek
 • Laag/Hoogspanningsinstallaties

 

6.            Gedragscriteria 

 • Samenwerken
 • Initiatief
 • Besluitvaardigheid
 • Probleemanalyse
 • Mondelinge communicatie/presentatie
 • Geschreven communicatie
 • Klantgerichtheid

 

Bij HEINEKEN brouwen we geweldig bier en bouwen we geweldige merken. We zijn toegewijd om onze klanten en medewerkers overal ter wereld te verrassen en te prikkelen. We hebben een trotse historie in brouwen en in onze gemeenschappen. Met activiteiten in meer dan 70 markten ter wereld zijn we 's wereld meest internationale brouwer. http://careers.theheinekencompany.com/TheNetherlands


Banensegment: Engineer, Electrical Engineering, Electrical, Supply, Supply Chain, Engineering, Operations