Share this Job
Apply now »

Werkvoorbereider Brand Bierbrouwerij

About this vacancy
Location: Wijlre
Discipline: Techniek
Working Experience: 0-5
Job Grade: 7
Hiring Manager: Imre Peeters
Apply Before: 16-12-2019

De Werkvoorbereider zorgt voor de planning en werkvoorbereiding van preventief en correctief onderhoud, reparaties, vervangingen, revisies en modificaties m.b.t. een toegewezen gebied.

 

Verantwoordelijkheden:

 • Opstellen van voorschriften t.b.v. routinematige onderhoudswerkzaamheden en na goedkeuring vastleggen in de daarvoor bestemde systemen
 • Leveren van een bijdrage aan het onderhoudsplan op basis van eigen kennis en ervaring, w.o. controleren/plannen van benodigde middelen
 • Analyseren van problemen m.b.t. voorschriften, instructies en voorbereidingswerkzaamheden
 • Doen van verbetervoorstellen t.a.v. voorschriften en onderhoudsplannen
 • Plannen van de werkverdeling en volgorde van door het team uit te voeren onderhoudswerkzaamheden in overleg met teamleider, rekening houdend met levertijden en volgens het onderhoudsplan
 • Verzorgen van externe planning (t.b.v. interne klant): maken van afspraken, stellen van prioriteiten, plannen en voorbereiden van onderhoudstops, e.e.a. in overleg met interne klant
 • Geven van advies aan Teamleiders m.b.t. manbezetting
 • Onderhouden van contacten met producerende afdelingen (interne klanten) en leveranciers
 • Bewaken voortgang van de onderhoudsactiviteiten, informeren van/overleggen met interne klant, teamleider en inkoop bij stagnaties
 • Controleren en begeleiden van monteurs van derden
 • Uitwerken van werkzaamheden in werkschema’s, materiaalbehoeften, inbreng externe expertise e.d.
 • Verzamelen van tekeningen, schema’s, documentatie en vaststellen van benodigde vergunningen
 • Specificeren en aanvragen van offertes via Inkoop en beoordelen en selecteren uit deze offertes in overleg met Inkoop en Vakbekwame monteurs, onderhoudstechnici en teamleiders
 • Opstellen van begrotingen voor de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden
 • Uitvoeren van non-routinematige voorbereidingswerkzaamheden t.a.v. het onderhoud in geval van afwijkingen ten opzichte van standaards, voorstellen van alternatieven
 • Bestellen in overleg met Vakbekwame Monteurs, Onderhoudstechnici of Teamleiders van de benodigde materialen en diensten van derden
 • Doen van voorstellen voor technische verbeteringen / modificaties
 • Naleven van wettelijke- en bedrijfsverplichtingen en procedures op het gebied van veiligheid en milieu bij uitvoering van werkzaamheden en verblijf in productieafdelingen
 • Toezicht uitoefenen op naleving van procedures, technische normen en richtlijnen, VCA (o.a. bij stagiaires en externe leveranciers/monteurs)
 • Geven van werkinstructies op het gebied van veiligheid en Arbo aan nieuwe werknemers /ingehuurde derden etc.
 • Uitschrijven van werkvergunningen

 

At HEINEKEN, we brew great beers and we build great brands. We are committed to surprising and exciting our consumers and employees everywhere. We have a proud history and heritage in brewing and in our communities. With operations in over 70 markets globally, we are the world's most international brewer.
http://careers.theheinekencompany.com/TheNetherlands


Job Segment: Supply, Supply Chain, Operations

Apply now »