Deel deze baan

Werkvoorbereider Brand Bierbrouwerij

Over de vacature
Locatie: Wijlre
Discipline: Techniek
Werkervaring: 0-5
Functiegroep: 7
Vacaturehouder: Imre Peeters  
Uiterste reactiedatum: 16-12-2019

De Werkvoorbereider zorgt voor de planning en werkvoorbereiding van preventief en correctief onderhoud, reparaties, vervangingen, revisies en modificaties m.b.t. een toegewezen gebied.

 

Verantwoordelijkheden:

 • Opstellen van voorschriften t.b.v. routinematige onderhoudswerkzaamheden en na goedkeuring vastleggen in de daarvoor bestemde systemen
 • Leveren van een bijdrage aan het onderhoudsplan op basis van eigen kennis en ervaring, w.o. controleren/plannen van benodigde middelen
 • Analyseren van problemen m.b.t. voorschriften, instructies en voorbereidingswerkzaamheden
 • Doen van verbetervoorstellen t.a.v. voorschriften en onderhoudsplannen
 • Plannen van de werkverdeling en volgorde van door het team uit te voeren onderhoudswerkzaamheden in overleg met teamleider, rekening houdend met levertijden en volgens het onderhoudsplan
 • Verzorgen van externe planning (t.b.v. interne klant): maken van afspraken, stellen van prioriteiten, plannen en voorbereiden van onderhoudstops, e.e.a. in overleg met interne klant
 • Geven van advies aan Teamleiders m.b.t. manbezetting
 • Onderhouden van contacten met producerende afdelingen (interne klanten) en leveranciers
 • Bewaken voortgang van de onderhoudsactiviteiten, informeren van/overleggen met interne klant, teamleider en inkoop bij stagnaties
 • Controleren en begeleiden van monteurs van derden
 • Uitwerken van werkzaamheden in werkschema’s, materiaalbehoeften, inbreng externe expertise e.d.
 • Verzamelen van tekeningen, schema’s, documentatie en vaststellen van benodigde vergunningen
 • Specificeren en aanvragen van offertes via Inkoop en beoordelen en selecteren uit deze offertes in overleg met Inkoop en Vakbekwame monteurs, onderhoudstechnici en teamleiders
 • Opstellen van begrotingen voor de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden
 • Uitvoeren van non-routinematige voorbereidingswerkzaamheden t.a.v. het onderhoud in geval van afwijkingen ten opzichte van standaards, voorstellen van alternatieven
 • Bestellen in overleg met Vakbekwame Monteurs, Onderhoudstechnici of Teamleiders van de benodigde materialen en diensten van derden
 • Doen van voorstellen voor technische verbeteringen / modificaties
 • Naleven van wettelijke- en bedrijfsverplichtingen en procedures op het gebied van veiligheid en milieu bij uitvoering van werkzaamheden en verblijf in productieafdelingen
 • Toezicht uitoefenen op naleving van procedures, technische normen en richtlijnen, VCA (o.a. bij stagiaires en externe leveranciers/monteurs)
 • Geven van werkinstructies op het gebied van veiligheid en Arbo aan nieuwe werknemers /ingehuurde derden etc.
 • Uitschrijven van werkvergunningen

 

Bij HEINEKEN brouwen we geweldig bier en bouwen we geweldige merken. We zijn toegewijd om onze klanten en medewerkers overal ter wereld te verrassen en te prikkelen. We hebben een trotse historie in brouwen en in onze gemeenschappen. Met activiteiten in meer dan 70 markten ter wereld zijn we 's wereld meest internationale brouwer. http://careers.theheinekencompany.com/TheNetherlands


Banensegment: Supply, Supply Chain, Operations