Share this Job
Apply now »

Vakbekwaam monteur ploegendienst

Vakbekwaam monteur  WTB

Zelfstandig aan de hand van werkinstructies uitvoeren van E, I&B en/of mechanische onderhoudsactiviteiten aan componenten met inregelen en/of calibreren.

 • Zelfstandig aan de hand van werkinstructies uitvoeren van E, I&B en/of mechanische onderhoudsactiviteiten aan machines c.q. procesdelen.
 • Zelfstandig niet volledig te beschrijven (non routine) E, I&B onderhoudsactiviteiten uitvoeren op grond van:
  -analysevaardigheden;
  -machinekennis;
  -proceskennis, aan componenten en installaties, d.w.z. aan een verzameling onderling gekoppelde procesdelen en/of machines.
 • Zelfstandig aan de hand van niet volledig beschreven werkinstructies (non routine) inregelen en/of calibreren op grond van:
  -analysevaardigheden;
  -machinekennis;
  -proceskennis, van componenten en installaties, d.w.z. een verzameling onderling gekoppelde procesdelen en/of machines.
 • Invoeren van (aanpassingen aan) PLC besturingsprogramma's en parameters.
 • Indien noodzakelijk op onregelmatige tijden bovengenoemde taken buiten de eigen afdeling verrichten.
 • Initiëren en participeren in modificaties en nieuwbouwprojecten, doet verbetervoorstellen.
 • Schoonhouden en onderhouden eigen gereedschap.
 • Administreren eigen werkzaamheden.
 • Voorbereiden van de eigen routinematige werkzaamheden.
 • Specificeren t.b.v. inkoop.
 • Plannen van werkverdeling en werkvolgorde.
 • Verrichten van smeerwerkzaamheden.
 • Begeleiden t.a.v. routine- en non routine werkzaamheden.
 • Analyseren van technische problemen.
 • Doen van voorstellen m.b.t. installatiebeheer (m.n. onderhoudsplannen en artikelmanagement.
 • Werken volgens de geldende ARBO en veiligheidsvoorschriften.

  Teamtaken:
  • Communiceert en coördineert teamtaken als omschreven in de organisatie-onderdeel beschrijving

Zelfstandig aan de hand van werkinstructies uitvoeren van E, I&B en/of mechanische onderhoudsactiviteiten aan componenten met inregelen en/of calibreren

 • Zelfstandig aan de hand van werkinstructies uitvoeren van E, I&B en/of mechanische onderhoudsactiviteiten aan machines c.q. procesdelen
 • Zelfstandig niet volledig te beschrijven (non routine) E, I&B onderhoudsactiviteiten uitvoeren op grond van:
   -analysevaardigheden;
  -machinekennis;
   -proceskennis, aan componenten en installaties, d.w.z. aan een verzameling onderling gekoppelde procesdelen en/of machines.
 • Zelfstandig aan de hand van niet volledig beschreven werkinstructies (non routine) inregelen en/of calibreren op grond van:
   -analysevaardigheden;
   -machinekennis;
   -proceskennis, van componenten en installaties, d.w.z. een verzameling onderling gekoppelde procesdelen en/of machines.
 • Invoeren van (aanpassingen aan) PLC besturingsprogramma\'s en parameters
 • Indien noodzakelijk op onregelmatige tijden bovengenoemde taken buiten de eigen afdeling verrichten
 • Initi\xebren en participeren in modificaties en nieuwbouwprojecten, doet verbetervoorstellen.
 • Schoonhouden en onderhouden eigen gereedschap
 • Administreren eigen werkzaamheden
 • Voorbereiden van de eigen routinematige werkzaamheden
 • Specificeren t.b.v. inkoop
 • Plannen van werkverdeling en werkvolgorde
 • Verrichten van smeerwerkzaamheden
 • Begeleiden t.a.v. routine- en non routine werkzaamheden
 • Analyseren van technische problemen
 • Doen van voorstellen m.b.t. installatiebeheer (m.n. onderhoudsplannen en artikelmanagement
 • Werken volgens de geldende ARBO en veiligheidsvoorschriften.

   Teamtaken:
 • Communiceert en co\xf6rdineert teamtaken als omschreven in de organisatie-onderdeel beschrijving.


 

De functie maakt onderdeel uit van het Onderhoudsteam binnen de Technische Dienst van Brand Brouwerij. De Technische Dienst is verantwoordelijk voor het in stand houden en optimaliseren van het volledige productieproces.

 

Het Onderhoudsteam bestaat uit 1 Teamleider,  1 Onderhoudstechnicus in dagdienst, 5 Vakbekwame Monteurs in ploegendienst, 2 Maintenance Engineers, 1 Werkvoorbereider Planner, 2 Specialisten PA/PI, en 1 Magazijnbeheerder. Het werkgebied van het Onderhoudsteam omvat onderhouds-, revisie- en reparatiewerkzaamheden op zowel mechanisch, pneumatisch, hydraulisch en elektrisch gebied. Ook het onderhouden van de eigen werkplaatsapparatuur/machines is een belangrijke taak.

 

Aan de hand van werkbonnen worden de werkzaamheden verricht. De vakbekwaam monteur WTB, E, I&B voert zelfstandig ,en aan de hand van werkinstructies onderhoudsactiviteiten uit aan machines c.q. procesdelen en verricht werkzaamheden t.b.v. het inregelen en/of kalibreren van apparatuur.

 

Intern heeft de vakbekwaam monteur contact met collega’s binnen het team, de onderhoudsgroep en interne klanten, zoals operators en technologen inzake de planning en kwaliteit van de werkzaamheden en informatie uit storingsoverzicht. Extern met leveranciers inzake aan te kopen technische onderdelen en uit te voeren reparatiewerk.

Zelfstandig aan de hand van werkinstructies uitvoeren van E, I&B en/of mechanische onderhoudsactiviteiten aan componenten met inregelen en/of calibreren.

 • Zelfstandig aan de hand van werkinstructies uitvoeren van E, I&B en/of mechanische onderhoudsactiviteiten aan machines c.q. procesdelen.
 • Zelfstandig niet volledig te beschrijven (non routine) E, I&B onderhoudsactiviteiten uitvoeren op grond van:
  -analysevaardigheden;
  -machinekennis;
  -proceskennis, aan componenten en installaties, d.w.z. aan een verzameling onderling gekoppelde procesdelen en/of machines.
 • Zelfstandig aan de hand van niet volledig beschreven werkinstructies (non routine) inregelen en/of calibreren op grond van:
  -analysevaardigheden;
  -machinekennis;
  -proceskennis, van componenten en installaties, d.w.z. een verzameling onderling gekoppelde procesdelen en/of machines.
 • Invoeren van (aanpassingen aan) PLC besturingsprogramma's en parameters.
 • Indien noodzakelijk op onregelmatige tijden bovengenoemde taken buiten de eigen afdeling verrichten.
 • Initiëren en participeren in modificaties en nieuwbouwprojecten, doet verbetervoorstellen.
 • Schoonhouden en onderhouden eigen gereedschap.
 • Administreren eigen werkzaamheden.
 • Voorbereiden van de eigen routinematige werkzaamheden.
 • Specificeren t.b.v. inkoop.
 • Plannen van werkverdeling en werkvolgorde.
 • Verrichten van smeerwerkzaamheden.
 • Begeleiden t.a.v. routine- en non routine werkzaamheden.
 • Analyseren van technische problemen.
 • Doen van voorstellen m.b.t. installatiebeheer (m.n. onderhoudsplannen en artikelmanagement.
 • Werken volgens de geldende ARBO en veiligheidsvoorschriften.

  Teamtaken:
 • Communiceert en coördineert teamtaken als omschreven in de organisatie-onderdeel beschrijving.


Job Segment: Hydraulics, Supply, Supply Chain, Engineering, Operations

Apply now »