Project Development Manager

Datum: 19 sep. 2023

Plaats: Leiden, NL, 2312 AT

Bedrijf: HEINEKEN

Project Development Manager

 

Nederland gaat veranderen, de komende jaren moeten er 1.000.000 woningen gebouwd gaan worden. Dit betekent nieuwe wijken en nieuwe horeca locaties op nu nog onbekende plekken. Door een netwerk te bouwen van projectontwik-kelaars, bouwers en andere vastgoed partijen creëren we een concurrentievoordeel t.o.v. de andere brouwers. Tevens is de horeca markt in versnellend tempo aan het veranderen naar meer regionale en landelijke ketens qua horeca concep-ten. Zowel uit Nederland als daar buiten.


De Project Development Manager is de spil in dit spel. Zij/hij handelt in opdracht van OoH Sales en is verantwoordelijk voor het opzetten en onderhouden van een netwerk van aanbieders en zoekenden van vastgoed vanuit een landelijk over-zicht. Zorgdragen voor de uitvoering van advisering op het gebied van vastgoed op dusdanige wijze dat er op basis van het verstrekte advies een goed afgewogen besluitvorming kan plaatsvinden m.b.t. vastgoed investeringen zodanig dat de horeca vastgoed portefeuille het vereiste strategische niveau behaald.

 

Verantwoordelijkheden

- Het toepassen van richtlijnen t.a.v. processen rondom huur- en investeringsaanvragen van reeds in beheer zijnde objecten en adviestrajecten

- (On)gevraagd op regionaal niveau adviseren van (interne) belanghebbende op het gebied van nieuwe huuraanvragen, vastgoed investeringsaanvragen, beëindigen van huurcontracten en afstoten van eigen panden op basis van vastgoed criteria, informatie analyse en/of marktanalyse.

- Zorgdragen voor alle activiteiten m.b.t. het continueren, aangaan dan wel beëindigen van huurcontracten binnen de kaders van het vastgestelde BHP beleid

- Het zorgdragen voor een optimaal onderhoud (en verbetering) van ingehuurde en Commercie Horeca panden.

- Het inventariseren en registreren van mogelijk in te huren, aan te kopen of af te stoten panden van strategisch belang

- Regionaal actief opbouwen, onderhouden en bewerken van contacten met (potentiële) zakelijke/strategische relaties binnen de eigen discipline onroerend goed
- Begeleiden en opleiden van horecavertegenwoordigers, accountmanagers en commercieel assistenten BHP inzake vastgoedvraagstukken

 

Kennis, ervaring en compententies

- Afgeronde en relevante HBO of WO Bachelor

- 5-7 jaar relevante werkervaring met raakvlakken met horeca, vastgoed(asset management)en/of bouwkunde zijn randvoorwaarden om succesvol te zijn.

- Scholing op het gebied van bouwkunde, vastgoed of rechten is een pre

- Zelfstandig kunnen werken, pro-actief, resultaat gericht en sterk op connect

 

Bij HEINEKEN vinden we het belangrijk dat onze producten de consument met kwaliteit en zorg bereiken. En waar kun je dat beter ervaren dan in de horeca. Daarnaast hechten we veel waarde aan de skills die je in de horeca kunt opdoen. Heb je horeca ervaring? Vergeet dit dan niet te vermelden op je cv. Wij nemen deze waardevolle ervaring in overweging bij onze sollicatie procedure.

 

Het omarmen en vieren van diversiteit is de kern van HEINEKEN's doel om "de vreugde van echte saamhorigheid te brouwen om een betere wereld te inspireren". Wij geloven dat mensen die zo divers zijn als onze brouwsels - inclusief en niet beperkt tot geslacht, etniciteit, leeftijd, seksuele geaardheid, religieuze overtuiging, nationaliteit, sociale achtergrond, handicap en denkstijl - ons leven verrijken en ons bedrijf versterken. We verwelkomen en overwegen sollicitaties van alle gekwalificeerde kandidaten, omdat we pleiten voor een cultuur van verbondenheid die eerlijke en gelijke kansen voor iedereen biedt.

 


Banensegment: Project Manager, Network, Manager, Technology, Management