Share this Job
Apply now »

Title:  Špecialista pre údržbu

Do nášho tímu hľadáme špecialistu/ku pre údržbu, ktorý/á bude riadiť a plánovať preventívnu a korektívnu údržbu na oddelení stáčiarní v pivovare. 

 

Aká bude tvoja pracovná náplň?​​​​​​​

 • Spolupracovať s dodávateľmi technických a technologických zariadení pri výkone servisných prác, skúškach obalových materiálov, zavádzaní inovácií a nových technológií
 • Pripravovať podklady pre tvorbu plánu údržby, organizovať vykonávanie údržby v zmysle plánu údržby
 • Vykonávať  vyhodnotenie efektívnosti údržby a opráv
 • Zhromažďovať a zaznamenávať údaje o spotrebe náhradných dielov a ostatného materiálu údržby
 • Pripravovať zadania pre realizáciu investičných projektov a drobných projektov realizovaných v rámci údržby
 • V rámci investičných projektov kontrolovať a v prípade potreby organizovať a riadiť prácu interných a externých pracovníkov
 • Dodržiavať a dohliadať na hygienický režim a dodržiavanie BOZP
 • Spolupracovať pri zavádzaní a osadzovaní nových zariadení
 • Spravovať náklady na údržbu za pridelené strediská
 • Vykonávať audity – tímové, hygienické, bezpečnostné a perfect 5S
 • Riadiť sklad náhradných dielov v súlade s postupmi dodávky a inventarizácie

 

 Čo očakávame od vhodného kandidáta?

 • Ideálne aspoň 1 rok skúseností v oblasti údržby
 • Anglický jazyk –úroveň B2 
 • Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky podľa § 23 E1, A, B - technické zariadenia elektrické bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
 • Odborná spôsobilosť podľa vyhlášky 508/2009 ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia
 • Poznanie funkcie a princípov technologických zariadení z hľadiska údržby

Informácie o odmeňovaní

Základná mzda od 1.350 € brutto, v závislosti od pracovných skúseností + ročný bonus podľa výkonu až do výšky 10% ročnej mzdy

 Čo ponúkame navyše?

 

 • Zamestnanie v stabilnej medzinárodnej spoločnosti
 • Benefity podľa vlastného výberu z firemnej kafetérie, v hodnote 225 eur ročne
 • Stravovacia karta, denné stravné v hodnote 4 EUR, s príspevkom od zamestnávateľa nad rámec zákona
 • Zamestnanecké pivo – prepravka piva podľa vlastného výberu na mesiac
 • Zľavy na nákup produktov v našich firemných predajniach
 • Bonus za úspešné odporúčanie nového zamestnanca
 • Extra úrazové poistenie počas pracovnej doby
   

Termín nástupu

Dohodou, ale čím skôr, tým lepšie

 


Job Segment: Supply Chain, Supply, Operations

Apply now »