Obavestite o ovom poslu

Naziv:  Pomoćni operater pakovanja

HEINEKEN Srbija

Ima otvorenu poziciju:

Pomoćni operater pakovanja

Lokacija: Novi Sad

Angažman: Određeno

 

Kakav profil tražimo?

U HEINEKEN Srbija pravimo odlična piva i gradimo sjajne brendove. Posvećeni smo tome da iznenadimo i uzbuđujemo naše potrošače i zaposlene svuda. Tražimo nekoga ko je motivisan pobedom i željan da uči i kontinuirano se razvija. Tražimo one koji avanturistički pomeraju granice i voljni su da sa entuzijazmom primenjuju HEINEKEN kulturu zasnovanu na strasti za kvalitetom, odgovornom uživanju u životu i poštovanju ljudi, društva i planete.

Kvalifikacije koje su vam potrebne za poziciju:

 • III ili IV nivo kvalifikacije tehničkog, tehnološkog, elektro ili mašinskog usmerenja
 • Poželjno prethodno radno iskustvo u industrijskim pogonima
 • Poželjno osnovno poznavanje rada na računaru
 • Poželjno osnovno poznavanje engleskog jezika
 • Spremnost za rad u smenama (3 smene) i u timu

Šta će biti vaši zadaci?

 • Izvršava aktivnosti dnevnog I nedeljnog čišćenja, pranja i podmazivanja na mašinama u pogonu pakovanja na liniji za otakanje prizvoda u staklenoj ambalaži I liniji otakanja proizvoda u limenkama
 • Rukuje mašinom i vrši stalni nadzor rada mašine uz praćenje svih radnih parametara mašine
 • Evidentira sve uočene poremećaje radnih parametara opreme
 • Sve uočene nedostatke na opremi dužan je da prijavi neposrednom rukovodiocu
 • Poštuje i pridržava se internih propisa o bezbednosti proizvoda
 • Radi u skladu sa postavljenim standardima u cilju potpunog eliminisanja rizika po proizvod
 • Redovno popunjava propisanu dokumentaciju vezanu za standarde kvaliteta
 • Manipuliše punom ambalažom koncentrovanijh hemijskih supstanci u pogonu pakovanja
 • Manipuliše praznom ambalažom koncentrovanih hemijskih supstanci, kao I ambalažom radnih rastvora hemijskih supstanci u smislu propisnog odlaganja I zbrinjavanja na definisanim mestima u pogonu
 • Poštuje i radi u skladu sa postavljenim merama bezbednosti i zdravlja na radu i protivpožarne zaštite, kao i propisanim standardima vezano za same procese u punionici i standardima kvaliteta.

U HEINEKEN Srbija tretiramo ljude jednako i pošteno, na osnovu principa nediskriminacije, bez razlike, ne ograničavajući se na rasu, boju kože, pol, seksualnu orijentaciju, veru, nacionalno ili socijalno poreklo, godine i invaliditet. Zapošljavamo, razvijamo i nagrađujemo po principu jednakih mogućnosti.

 

Ukoliko verujete da ispunjavate uslove i želite da se pridružite našem sjajnom timu, molimo Vas da dostavite svoju biografiju elektronski, najkasnije do 18.03.2022. Iako cenimo svako interesovanje, imajte na umu da će biti kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

 

Hvala vam