Titlu:  Production Operator

Scopul postului

Exploatarea masinilor si instalatiilor in vederea realizarii programelor de productie bere in conditiile respectarii procedurilor si standardelor aplicabile fiecarui loc de munca.

Responsabilitati

1. Respecta instructiunile de exploatare curenta a masinilor, standardele si procedurile legate de locul de munca/masina pe care le deserveste, asigura respectarea parametrilor tehnologici in vederea obtinerii produselor la parametrii de calitate prevazuti.

2. Efectueaza operatiuni de verificare a calitatii produselor conform schemei de control si reactioneaza conform procedurilor in vigoare la devierile de calitate constatate.

3. Respecta programul de productie zilnic, foloseste eficient si la maxim timpul de lucru colaboreaza cu ceilalti operatori in acest sens.

4. Respecta programul de igienizare, intretine ordinea si curatenia la locul de munca si in sectoarele auxiliare aferente sectiei, conform planului de igiena stabilit.

5. Efectueaza activitatile de curatire, de inspectare tehnica si de gresare a utilajelor conform standardelor;

6. Consemneaza datele solicitate de documentele primare in conformitate cu procedurile/standardele aferente utilajelor/ masinii deservite de el.

7. Participa la lucrarile de mentenanta planificate/ accidentale, efectueaza operatii simple de mentenanta.

8. Efectueaza operatiunile de schimbare de sortiment „change over” si reglaje ale utilajelor la pornire

9. Colecteaza si transporta la locurile desemnate pentru depozitare deseurile rezultate in urma procesului de productie de pe utilajele/masina exploatate de el.

10. Respecta normele de protectia muncii, PSI si regulamentul de ordine interioara precum si normele legate de politica firmei ( Code of Business Conduct, Alcohol Policy ).

11. Participa la training-urile organizate in vederea asimilarii instructiunilor de lucru, a noilor cerinte ale procedurilor si standardelor aplicabile locului de munca deservit de el/, precum si de PSI, Siguranta Muncii si Mediu.

12. Participa in echipe de imbunatatire procese;

13. Are cunostinte adecvate de operare calculator, introduce datele primare in sistemul operational.

14. Indeplineste si alte sarcini incredintate de seful direct in domeniul de activitate.

erintele postului
 

Calificari

- Studii medii sau profesionale de specialitate

 

Experienta preferabil 1 an
orice competente de gestionarea computerelor sau cunoașterea unei limbi străine reprezinta un avantaj

 

Competente

Spirit de ordine si disciplina;

 Rezistenta la efort si stress;
 Capacitate de invatare;

 Responsabilitate.