Titlu:  SHE Coordinator

 

Locație: București

Funcțiune: Supply Chain

Departament: Supply Chain - Total Productive Management

Tipul de contract: Perioadă nedeterminată

SCOPUL ROLULUI

Participă și oferă sprijin în implementarea strategiei SHE (Safety, Health and Environment) la nivelul companiei (OpCO România);

Coordonează organizația în vederea atingerii unei performanțe ridicate prin dezvoltarea, urmărirea și executarea strategiei de Siguranță, Sănătate, Mediu și Situații de Urgență la nivelul companiei într-un mod sustenabil.

 

RESPONSABILITĂȚI

 • Participă și oferă suport în implementarea strategiei SHE (Safety, Health and Environment) la nivelul companiei (OpCO România);

 • Coordonează organizația în vederea atingerii unei performanțe ridicate prin dezvoltarea, urmărirea și executarea strategiei de Securitate, Sănătate, Mediu și Situații de Urgență la nivelul companiei într-un mod sustenabil.

 • Organizează și coordonează activitățile legate de siguranță, mediu, situații de urgență la nivelul OPCO; se asigură că se deciziile sunt în conformitate cu standardele de siguranță Heineken și cu cerințele legale.

 • Coordonează activitățile de identificare și evaluare a riscurilor și propune contramăsuri care să conducă la condiții sigure și acceptabile;

 • Oferă sprijin în ceea ce privește aplicarea și respectarea legislației în domeniul siguranței, protecției mediului și situațiilor de urgență;

 • Actualizează și implementează procedurile/regulamentele interne privind sănătatea și securitatea în muncă, în conformitate cu cerințele legii și ale hotărârii de guvern; gestionează și menține relația cu autoritățile (Inspecția Muncii, Pompierii, Agenția Națională de Mediu, Garda de Mediu, Apele Române, etc.) și pregătește deciziile interne conform cu acestea;

 • Coordonează, întreține și auditează sistemele SHE; monitorizează dezvoltarea și actualizarea instrucțiunilor de lucru SHE; asigură funcționarea Comitetului de Sănătate și Securitate în Muncă;

 • Elaborează temele pentru toate etapele de formare SHE, stabilește periodicitatea corespunzătoare pentru fiecare loc de muncă și asigură instruirea angajaților în domeniul securității și sănătății în muncă;

 • postului; oferă suport tuturor departamentelor în ceea ce privește reglementările legislative privind securitatea, prevenirea incendiilor, protecția mediului și standardele Heineken;

 • Întocmește programul anual de formare pentru activitățile de prim ajutor

 • Asigură comunicarea și investigarea evenimentelor, înregistrarea și evidența accidentelor de muncă și a incidentelor periculoase, semnalarea, cercetarea, declararea și raportarea bolilor profesionale;

 • Coordonează achiziționarea echipamentelor de protecție individuală necesare și contribuie la îmbunătățirea continuă a calității acestora;

 • Coordonează activitățile care sprijină dezvoltarea competențelor și a nivelului culturii de siguranță;

 • Verifică și analizează datele privind performanța în materie de siguranță și de mediu; comunică în mod eficient și regulat rezultatele BBS și se asigură că sunt puse în aplicare măsuri de reducere a riscurilor;

 • Oferă sprijin pentru pregătirea bugetului de Siguranță și monitorizează execuția acestuia.

 

CERINȚE

 

 • Învățământul superior în domeniul tehnic;
 • studii de certificare în domeniul SHE în conformitate cu cerințele legale;
 • Curs de auditor intern pentru sisteme integrate de management ( ISO 45001 & 14001)
 • Cel puțin 3 ani de experiență în domeniul tehnic ;
 • Nivel ridicat de cunoștințe și experiență în domeniul siguranței pentru a acoperi activitățile generale
 • Abilități dovedite de convingere, influență și credibilitate la toate nivelurile și pentru toate funcțiile;
 • Deschidere la informații noi și abilități de a le pune în practică;
 • Orientare către rezultate;
 • Pachet MS Office, SAP

În Romania, HEINEKEN are peste 1.000 de angajați care lucrează într-una din cele 4 fabrici, în aria de vânzări sau în sediul central al companiei.

Suntem compania cu cel mai diversificat portofoliu de bere și cidru de pe piața din Romania și oferim consumatorilor nostri produse de calitate, mărci extraordinare și experiențe unice.

Suntem o echipă de oameni dinamici, care pun pasiune în tot ceea ce fac.

Credem că a lucra la HEINEKEN Romania înseamnă mai mult decât a produce bere și cidru: înseamnă a dezvolta produse noi și a aduce experiențe unice in viețile oamenilor care aleg să consume produsele din portofoliul nostru.