Share this Job

Trade Marketing Intern

Date: Sep 22, 2022

Location: Bucharest, B, RO, 013714

Company: HEINEKEN


Location: Bucharest

Function: Commerce

Sub Function: Commerce - Sales - Trade Marketing

Type of Contract: Fixed Term

Scopul postului:

 

Contribuie activ la atingerea obiectivelor Heineken Romania prin: promovarea imaginii companiei, gestionarea relatiei cu clientii alocati si dezvoltarea distributiei pentru produsele companiei, conform politicii Heineken Romani.

 

Responsabilitati:

 

Gestionare activitati comerciale:

 • Coordonarea procesului de PO pentru activitatiile de trade marketing
 • Centralizarea planului promotional pentru toti clientii din canalul de Modern Trade
 • Suport in analizarea bazelor de date prin crearea de rapoarte diverse in functie de nevoile echipei
 • Oferirea suportului catre CGM in pregatirea suportului de prezentare pentru clinetii din calanul Modern Trade
 • Coordonarea schimbarilor ce pot aparea la produsele din portofoliu pe platformele de eCommerce ale clientilor din Modern Trade
 • Oferirea suportului echipei de Trade Marketing in implementarea activitatiilor de activare a consumatorilor.

 

Responsabilitati generale

 • Responsabil de imaginea companiei, pe care o promovează la clienţi prin activitatea şi atitudinea/conduita sa.
 • Manifestă grijă deosebită la transmiterea de informaţii către client şi consumator, abţinându-se de la transmiterea de informaţii care ar putea prejudicia angajatorul, pe care nu are competenţa de a le oferi şi/sau de care nu este sigur şi are obligaţia de a semnala imediat astfel de situaţii superiorului ierarhic.
 • Permanent va avea o atitudine respectuoasă faţă de client, va lua act de toate observaţiile clientului şi le va comunica şefului ierarhic, îşi va supraveghea limbajul şi conduita faţă de orice persoane cu care intră în contact, pe toată perioada desfăşurării activităţii şi va avea un comportament civilizat şi ţinută decenta în relaţiile cu clienţii, colegii de serviciu, terţi
 • Exploatează raţional şi întreţine, cu diligenţa unui bun proprietar, bunurile aflate în dotare – autoturism, telefon mobil, etc şi se obligă să suporte cheltuielile cu depăşirea abonamentului telefonic. Pentru orice prejudiciu adus angajatorului (furt, pierdere, distrugere) răspunde material.
 • Îşi însuşeşte şi respectă toate procedurile, normele/regulile interne şi politicile companiei, precum şi componentele acestora pe departamente/funcţiuni.
 • Îndeplineşte orice alte sarcini de serviciu care fac parte, de drept din fişa postului
 • Atributii si responsabilitati privind protectia muncii, inclusiv de securitate si sanatate in munca :
 • Sa-si insuseasca si sa respecte cerintele de securitate a muncii in timpul executarii sarcinii de munca;
 • Sa nu permita ridicarea, deplasarea, distrugerea unui dispozitiv de securitate sau sa nu o faca el insusi si sa nu impiedice aplicarea metodelor si procedurilor adoptate in vederea reducerii/eliminarii factoriilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala;
 • Sa mentina locul sau de munca, din punct de vedere al mediului, intr-o stare corespunzatoare cerintelor de securitate si de igiena;
 • Aplica si respecta regulile si procedurile in domeniul sanatatii si securitatii in munca si a situatiilor de urgenta
 • Participa la instruirile periodice prevazute de legislatia in vigoare/de politicile si procedurile companiei  in domeniul sanatatii si securitatii in munca si a situatiilor de urgenta
 • Raporteaza toate accidentele sau incidentele legate de munca catre managerul direct si SHE Managerul local
 • Asigura implementarea actiunilor corective/preventive rezultate in urma controalelor efectuate de autoritati in domeniul sanatatii si securitatii in munca si a situatiilor de urgenta
 • Isi desfasoara activitatea in asa fel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana , cat si celelalte persoane participante la procesul de munca
 • Sa se prezinte la lucru numai in stare normala, fara a fi sub influenta bauturilor alcoolice si suficient de odihnit;
 • Sa verifice, inainte de inceperea lucrului, daca instrumentele de lucru corespund cerintelor de securitate si sa nu le foloseasca pe cele neconforme, anuntandu-si seful ierarhic despre situatia constata;
 • Sa utilizeze echipamentul individual de protectie din dotare corespunzator scopului pentru care a fost acordat;
 • Are obligatia sa se prezinte la examenele medicale programate;
 • Sa se prezinte la medicul de medicina muncii, in cazul unui concediu medical, pentru a fi luat in evidenta.

 

Cerintele postului :

 

Calificări:

 • Studii medii finalizate / Studii superioare

 

​​​​​​​​​​​​​​Aptitudini, abilitati:

 • Bune abilitati de comunicare, negociere, solutionare de probleme, organizare, planificare;
 • Integritate, independenta si incredere in sine;
 • Cunoştinţe de operare PC (reprezinta un avantaj).

In Romania, HEINEKEN has more than 1.000 employees who works in one of the 4 breweries, on the field in Sales or at the Head Quarter.

We are the company with the most diversified portfolio of beer and cider on the Romanian market and we offer our consumers quality products, extraordinary brands and unique experiences.

We are dynamic people, who put passion in everything they do.

We believe that working at HEINEKEN Romania means more than producing beer and cider: it means developing new products and bringing unique experiences into the lives of people who choose to consume the products in our portfolio.