Κοινοποίηση αυτής της θέσης εργασίας

Χειριστής Ανυψωτικών Μηχανημάτων - Πάτρα

Ημερομηνία: 11 Φεβ 2022

Εταιρεία: HEINEKEN

Δυστυχώς, αυτή η θέση έχει καλυφθεί.