Κοινοποίηση αυτής της θέσης εργασίας

Μηχανικός - Χειριστής (Utilities Operator) Τεχνικών Υπηρεσιών

Ημερομηνία: 18 Ιαν 2023

Εταιρεία: HEINEKEN

Δυστυχώς, αυτή η θέση έχει καλυφθεί.